111 - مطالعة نقش ژنتیک و نظریات مربوط پیرامون مصرف مواد مخدر و اعتیاد

فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 11 پژوهش ژنتیکی هرگونه بحث از ژنتیک باید با این اظهار نظر شروع شود که هم عوامل ژنتیکی و هم محیطی تجلی نهایی یک اختلال مصرف مواد روان گردان را تحت تأثیر قرار می دهند. در واقع، صفات بسیار اندکی، در ...